BİLDİRİ GÖNDERİMİBİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI

 • Bildiri özetleri, özet sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden İNGİLİZCE olarak online gönderilmelidir.
 • Bildiri özetinizin kongre sonrasında yayınlanacak özet kitabında Tam Metin olarak yer almasını istiyorsanız, sistemdeki Tam Metin sekmesinden özetinizle gerekli eklemeleri yapabilirsiniz.
 • Tam Metniniz Kaynakça dahil 1.200 kelimeyi geçmemelidir.
 • Sistemden bağımsız olarak e-posta ve posta yoluyla gönderilen özetler kabul edilmeyecektir.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler kabul edildiği takdirde aynı şekilde yayınlanacağından yazım hatalarına dikkat edilmelidir.
 • Sunumu yapacak yazar 4 Ağustos 2023'e kadar KAYIT OLMALIDIR.
 • Kayıt işlemini tamamlamayan yazarların bildiri özetleri kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.


ÖZET GÖNDERİM KURALLARI
Bildiri özetleri online özet sistemi üzerinden toplanacaktır.

 1. Yazar adları akademik unvanlarını içermemelidir.
 2. İsimler sadece ilk harfi büyük olacak şekilde ve kısaltılmadan yazılmalıdır.
 3. Yazarın çalıştığı kurumun adı ve adresi mutlaka yer almalıdır.
 4. Özet başlıkları, kısaltmalar dışında, başlık halinde (yalnızca ilk harfler büyük) yazılmalıdır.
 5. Özette kısaltma kullanılıyorsa, kısaltılmamış hali parantez içinde verilmelidir.
 6. Projenin amacı ve materyali kısaca belirtilmelidir. Sonuçlar yeterli sayısal verilerle özetlenmeli ve sunulan sonuçlar içinde varılan sonuçlar açıklanmalıdır.
 7. Özet, Amaç, Gereç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Sözcükler başlıklarını içermelidir.
 8. Özet, başlık, yazar adı ve soyadı hariç 600 kelimeyi geçmemelidir.
 9. Bildiri özetleri poster veya sözlü özet formatında toplanacak olup, ilgili adımda özetinize en uygun ilgili konu kategorisi seçilmelidir.
 10. Bildiri özetleri metin formatında olmalı ve YALNIZCA üç tablo ve üç resim eklenebilir.

Lütfen yukarıdaki talimatlardan birine uymayan özetlerin değerlendirme dışı bırakılacağını ve reddedileceğini unutmayın.

Online Özet Gönderim Sistemi İçin Önemli Duyurular

 1. Online özet modülünü ilk defa kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini seçerek sisteme kayıt olunuz.
 2. Kayıt işleminden sonraki sayfada yer alan açıklamalar size yol gösterecektir. Lütfen mesajları ve açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
 3. İnternet üzerinden gönderilen özetler herhangi bir düzeltme yapılmadan yayımlanır; bu nedenle yazarlar yazım yanlışlarına dikkat etmelidir.
 4. İnternet üzerinden gönderilen özetler herhangi bir düzeltme yapılmadan yayımlanır; bu nedenle yazarlar yazım hatalarına karşı dikkatli olmalıdır.
 5. Bildiri gönderimini takiben e-posta adresinize gönderilen onay mailini lütfen saklayınız.
 6. Özetinizin değerlendirme sürecini e-posta ve şifrenizi kullanarak sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildiri Değerlendirmesi

 • Tüm özetler ve bildiriler Bilimsel Komite tarafından tarafsız olarak değerlendirilecektir.
 • Bilimsel kurul tarafından programlanmakta olan bildiri özetinin kabul edilebilmesi için bildiri sunacak yazarın 30 Haziran'a kadar kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 • Bildiri özeti değerlendirme sonucuna ilişkin kabul mektubu yazara e-posta ile gönderilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ
E-POSTER SUNUMU

 • E-Poster sunumu olarak kabul edilen bildiri özetleri, kongre sonrasında basılacak olan bildiri kitabının E-Poster Sunumları bölümünde yer alacaktır.
 • Ancak kongre süresince E-poster alanında poster çalışması yayınlanmayan bildiri özetleri kongre sonrasında basılacak Bildiri Kitabında yayınlanmayacaktır.
 • E-Poster alanı için hazırlanacak poster formatı poster kabul mektubunuzda link olarak yer alacaktır.
 • Farklı format ve ebatlarda gönderilen posterler, mektuptaki dosya E-Poster boyutunda olduğundan kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SUNUM

 • Sözlü sunum olarak kabul edilen özetler, elektronik sunum programlarından herhangi biri kullanılarak hazırlanabilir.
 • Her sunum için ayrılan süre kabul mektuplarında bildirilecektir.

Bildiri özetini belirtilen gün ve saatte teslim etmeyen yazarların çalışmaları, bildiri özeti sistem tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen kongre kitapçığından silinecektir.

Important
Dates