ANA KONULAR

 • ICF
 • Cochrane Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • İşe Dönüş / İş-Uğraşı Rehabilitasyonu
 • Yaşam Boyu Rehabilitasyon
 • Bakımın Devamlılığı İçin Rehabilitasyon
 • FTR’de Değerlendirme
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Rehabilitasyonda Niteliksel Çalışmalar

 • Spastisite
 • İnme ve Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Ortezler, Protezler ve Ampüte Rehabilitasyonu
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
 • Lenfödem ve Kanser Rehabilitasyonu
 • Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon
 • Yutma ve Konuşma Rehabilitasyonu
 • FTR’de Robtikler ve Yeni Teknolojiler
 • Acil Durumlarda Rehabilitasyon

 • Elektrodiagnostik Tıp ve Periferik Sinir Hasarında Rehabilitasyon
 • Omurga Hastalıkları
 • FTR ve Muskuloskeletal Hastalıklar
 • FTR’de Ultrasonografi
 • Diğer
Important
Dates